תקנון ותנאי תשלום

 • ההפלגה יוצאת מהמרינה בהרצליה  או  מרינה ת"א   או  נמל יפו. כפי  שסוכם ונחתם  עם הלקוח.
 • עמידה בלוח-זמנים, חשוב מאוד. כל איחור ירד מזמן ההפלגה שסוכם. לכן, יש להגיע כ-15 דקות לפני היציאה לים מהזמן שסוכם.
 • מחיר סופי יסוכם עם הלקוח.בעת ההזמנה ועם חתימתה. תשולם מקדמה בסך 30% מערך ההזמנה. יתרת תשלום במלואה, תתבצע ביום ההפלגה לפני היציאה לים.
 •  המחירים  כוללים מע''מ כחוק.

 

מטעמי בטיחות המפליגים, חלים האיסורים הבאים:

 • אין להביא זיקוקי דינור ו/או כל זיקוק אחר.
 • אין להביא נרות והדלקתם ביאכטה, כולל על עוגת יום הולדת.
 • אין להעלות בעלי חיים ליאכטה.
 • אין להעלות פיצוחים על היאכטה.
 • על פי חוק עירוני , בזמן העגינה במרינה לא תושמע מוזיקה בסיפון החיצון.

 

דמי ביטול

 • הסקיפר (קפטן) רשאי לבטל הפלגה בכל זמן - עקב תנאי מזג-אויר או כל תנאי אחר הגורם לבטיחות לקויה של ההפלגה ו/או לנוחות נוסעיה ורשאי על פי שיקול דעתו לקצר את משך ההפלגה ובתמורה יאריך את זמן הרתיקה במרינה. באין אפשרות לקבל פיצוי על עוגמת נפש או החזרים כספיים כתוצאה מביטול הפלגה הנעשה על ידי הסקיפר.
 • "ים יאכטות" רשאית בכל זמן לבטל הזמנה להפלגה עקב תנאי מזג האוויר, כשירות הספינה  או הסקיפר (קפטן) ולתאם מועד הפלגה חדש קרוב במידת האפשר למועד המקורי - אין ביטולים ואין החזרים כספיים עקב שינויים בהזמנה הנעשים על ידי "ים-יאכטות" - אלא אם כן צוין אחרת בהזמנת ההפלגה וניתן אישור בכתב.

 

 • ניתן לבטל הזמנת ההפלגה עד 10 ימים לפני מועד ההפלגה בדמי ביטול של  20% ממחיר ההפלגה.
 • ניתן לבטל הזמנת ההפלגה עד 5 ימים לפני מועד ההפלגה בדמי ביטול של 50% ממחיר ההפלגה.
 • לקוח המבטל הפלגה במהלך 5  ימים לפני מועד ההפלגה- אינו רשאי לקבל פיצוי על ביטול זה.
 • במידה והלקוח יבטל את ההפלגה ביום ההפלגה- יגבה 100% ממחיר ההפלגה שסוכם ויחשב כדמי ביטול.