הפלגת זמן - ים

השכרת יאכטות    לשייט ביאכטה לחו''ל

הפלגה זו מיועדת לסקיפרים חדשים

שסיימו את המבחנים למשיט 60

החייבים באישור צבירת וותק  ים

על מנת לקבל רשיון

חופי

במים בינלאומים

בהפלגה אל מחוץ לגבולות הארץ

ובמצטבר של 8 ימים


ההפלגות שלנו מתאימות גם למי שבידו רשיון 60

הרוצה להרחיב את הידע הימי שלו

ולצבור עוד שעות ים שלא למטרת הוצאת רשיון


במהלך ההפלגה

נעשיר אותכם במפרשנות

ניווטים

ימאות

תפעול מערכת נייוט אלקטרונית

מקרים ותגובות

במצבי- ים ותנאים שונים


אנו מאושרים על ידי משרד התחבורה

בסיום ההפלגה

יקבל כל משתתף

אישור צבירת  וותק -ים  החתום על ידי הקפטןהזמנות 

0544875481