אבוב -ים

סירה מהירה הגוררת אחריה

אבוב

שזהו מזרן גומי עגול מנופח באויר


ישנם אבובים  לאדם אחד

וישנם כאלה לארבעה

בהיגוי הסירה המהירה שאבוב טס אחריה

  יכול  מפעיל הסירה

לסובב את הגה הסירה במהירות שמאלה וימינה

בזוויות חדות

והגלים הנוצרים מאחרי ירכתי הסירה

יכולים להעיף אותכם למים

  אבל

אל  לכם לחשוש 

אתם כמובן רתומים לחגורת הצלה

המשארות אותכם צפים על פני המים


אבוב מתאים לכל גיל ובכל מצב

אך המצב האידיאלי הוא בים שקט


ניתן לשלב

אבוב במהלך ההפלגה

 

הזמנות

0544875481